Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 22

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Není a tedy nezapočítává. Volební zákon v § 31 odst. 4 sice podmiňuje registraci kandidátní listiny uhrazením příspěvku ve výši 19 tis. Kč v každém kraji, v němž subjekt podává listinu. Jde však fakticky o administrativní poplatek a nikoliv o náklad, který by souvisel s kampaní, jak ji definuje § 16 odst. 1 volebního zákona.