Již takřka 6 let se v dohledovém úřadu podílíme na zavádění pravidel financování kampaní a transparentního hospodaření politických stran do praxe. Tato pravidla jsou účinná od roku 2017 a týkají se jak běžného života politických stran, tak všech typů voleb s výjimkou komunálních.

Při naší práci narážíme na nedostatky legislativy. Některé z nich mají pouze charakter nepřesností či nešťastných slovních obratů, jiné jsou zásadní. Za součást naší role považujeme i to, že na problémy legislativy upozorníme a nabídneme pomoc při jejich nápravě.

Jako první přinášíme reflexi zákona o sdružování (o politických stranách) a reflexi zákona o volbách do Parlamentu ČR . Připomínky k další legislativě připravujeme.

Jan Outlý a František Sivera
členové Úřadu