Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 31

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

V médiích i v běžné komunikaci se často používá pojem „transparentní účet“, aniž by se odlišila a zdůraznila specifika dvou typů transparentních účtů, které strany a hnutí zřizují. Z hlediska účelu stanovuje legislativa dva typy bankovních účtů, které jsou transparentní:

  1. zvláštní účet dle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o politických stranách. Tento účet si je povinna zřídit každá strana a hnutí, pokud hodlá přijmout finanční dar nebo státní příspěvek v libovolné výši. Pokud strana nebo hnutí založily politický institut podle § 17 odst. 4 zákona o politických stranách, musí si zvláštní účet zřídit také jejich politický institut, pakliže hodlá přijmout finanční dar nebo zakládající strana hodlá požádat o příspěvek ze státního rozpočtu na podporu činnosti institutu.
  2. Volební účty zřizované podle volebních zákonů zvlášť pro každé volby s výjimkou komunálních, v nichž se nevyžaduje. Volební účty zakládají nejen kandidující strany, hnutí a koalice a nezávislí kandidáti ve volbách do Senátu, ale také prezidentští kandidáti či registrované třetí osoby. Slouží pro financování volební kampaně.

Oba tyto typy účtů musí být takzvaně transparentní. To slovy zákona znamená, že musí umožňovat vzdálený bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí. Aby bylo možné bankovní účet považovat za transparentní, musí platit, že účet v každém okamžiku umožní prohlížet všechny aktuálně bankou zaúčtované transakce. Za transparentní účet se nepovažuje takové technické provedení, které zobrazí transakce pouze zpětně za určitý časový interval.

U transakcí na zvláštním a volebním účtu je třeba uvádět účel platby. Volební zákony ani zákon o politických stranách obsah tohoto sdělení nespecifikuje. Ale pro veřejnost i náš úřad je podstatné, aby popis účelu transakce jasně vyjadřoval, o jakou transakci se jedná, či za jakým účelem má být realizována (např. dar na volební kampaň/na provoz, převod na volební účet, převod na provozní účet apod.). Rozsah sdělení je na uvážení příkazce.

Podstatnou vlastností zvláštního účtu na rozdíl od volebních účtů je, že zvláštní účet musí umožnit nahlížení do historie platebních transakcí zpětně za období posledních tří let. Volební účty tuto podmínku splňovat nemusejí. Poskytovatel platebních služeb, u něhož je zvláštní účet veden (tedy obvykle banka), je dle § 17b odst. 2 zákona o politických stranách povinen nahlížení do transakcí až tři roky zpětně umožnit. V praxi se setkáváme s případy, kdy banka upraví strukturu svého webu s internetovým bankovnictvím, v důsledku čehož přestane být funkční odkaz na transparentní účet. Je tedy současně třeba zajistit, aby strana či hnutí byly bankou vždy v těchto případech informovány a byl jim poskytnut nový funkční odkaz na transparentní účet, který strana či hnutí oznámí úřadu. Doporučujeme stranám, hnutím a politickým institutům, aby se ujistily, že si u banky skutečně založily transparentní účet, který splňuje tyto podmínky. Při zřizování zvláštního účtu doporučujeme smluvně s bankou dohodnout, že účet bude po celou dobu existence splňovat všechny parametry dle zákona č. 424/1991 Sb., v platném znění, a že banka bude majitele účtu vždy informovat o změně internetového odkazu, na kterém je transparentní účet přístupný.

Upozorňujeme, že účet zřízený bez splnění podmínky transparentnosti nebude úřadem akceptován jako zvláštní, potažmo volební. Nezřízení těchto účtů v situaci, kdy je jejich zřízení povinné (viz stanovisko č. 3 v sekci o hospodaření stran), je pak přestupkem, za který hrozí sankce.