Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Může být registrovanou třetí osobou politická strana, která nekandiduje ve volbách?