Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Může být registrovanou třetí osobou politická strana, která nekandiduje ve volbách?

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 4

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Zákon o volbách do Parlamentu ČR (č. 247/1995 Sb., v platném znění), nijak nebrání tomu, aby politická strana nebo hnutí, které se voleb neúčastní, působily jako registrovaná třetí osoba. Musí ale být splněny podmínky uvedené v 16e odst. 2 zákona, tzn. strana například nemůže na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťovat obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku. Registrovanou třetí osobou také nemůže být politický institut takové strany.