Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Chci v kampani podpořit politickou stranu s JEJÍM VĚDOMÍM. Co musím udělat?