Jakým způsobem se překládá zpráva o financování kampaně?

Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 41

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Podobu a náležitosti zprávy o financování kampaně upravuje vyhláška č. 113/2017 Sb. a podobu výroční finanční zprávy vyhláška č. 114/2017 Sb., obojí v platném znění. Obě vyhlášky obsahují přílohy se vzory zpráv. Ty je možné využít, jde o klasické formuláře. Úřad však pro oba typy zpráv připravil na rámec vzorů uvedených ve vyhláškách také internetovou aplikaci pro vyhotovení zpráv. Je přístupná na adrese https://zpravy.udhpsh.cz přes zabezpečené připojení na základě úřadem zaslaných přihlašovacích údajů. Obsahuje nástroje, které politickým stranám, hnutím i nezávislým kandidátům výrazně usnadní správné a úplné vyplnění zprávy. Aplikace rovněž provádí základní kontrolu zpráv před jejich uzavřením a vygeneruje uživateli internetový odkaz, na kterém je zpráva z aplikace veřejně dostupná. Úřad silně doporučuje využívání elektronické verze zprávy před listinnou verzí uvedenou v příloze Vyhlášky.

Oba typy zpráv je tedy možné předkládat Úřadu následujícími způsoby.

  • Elektronickou aplikací pro vyhotovování zpráv.
  • Na formuláři, jehož vzor stanoví příslušné vyhlášky, přičemž
   • je-li zpráva doručována poštou nebo osobně, musí být opatřena podpisem statutárního zástupce; v případě zprávy o financování volební kampaně pak podpisem osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo hnutí (bez nutnosti úředního ověření);
   • je-li zpráva zaslána e-mailem, musí být formulář podepsán alespoň běžným naskenovaným podpisem (což nevylučuje použití uznávaného elektronického podpisu);

 

  • datovou schránkou bez nutnosti podpisu, pokud je použita datová schránka příslušné strany nebo hnutí, případně datová schránka statutárního zástupce politické strany nebo hnutí, který je uveden v Rejstříku politických stran a politických hnutí.

Zprávy, které nejsou vyhotoveny v elektronické aplikaci, prosím zasílejte na adresu sídla Úřadu (viz záhlaví dopisu), na elektronickou podatelnu Úřadu (podatelna@udhpsh.cz) nebo do datové schránky Úřadu (IDDS: psn9irb).