Nošení drobných propagační předmětů

Znění otázky z webu ÚDHPSH: