Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Lze na volební účet přijímat dary od podporovatelů? Na jaký účet mohou dárci posílat peníze?