Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Obvodní buňka strany organizuje dětský den. Spadá to do volební kampaně?