Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Chci soukromě publikovat příspěvky na sociálních sítích, v diskusích atp. Musím se registrovat?

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 5

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Zákon o volbách do Parlamentu ČR (č. 247/1995 Sb., v platném znění) označuje v §16 odst. 1 za volební kampaň “jakoukoliv propagaci kandidující politické strany (…), zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch (…), za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany (…)”. Psaní příspěvků na sociálních sítích, pokud půjde o váš osobní (soukromý, nekomerční) profil, nebudete za zveřejňování příspěvků pobírat odměnu a pokud nebudete své příspěvky propagovat pomocí reklamních instrumentů sociálních sítí, není činnost, za kterou se obvykle poskytuje úplata, proto se nejedná o volební kampaň ve smyslu zákona. Registrace Vás jako třetí osoby u našeho úřadu tak není nutná. Obdobně se přistupuje k publikování příspěvků na diskusních fórech.