Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Chci v kampani agitovat v neprospěch politické strany. Co musím udělat?